slide3

Teoretisk och praktisk hantering av
utrustning såsom ventiler, manöverdon,
reglerventiler, säkerhetsventiler och
flödesmätare är en väsentlig kunskap för
ökad säkerhet och produktivitet.


Genom att i förväg ta del av information om
just er process och era behov av kunskap
blir varje kurs genomförd med rätt innehåll
och med för er maximal nytta. Genomförandet
blir kompakt och ekonomiskt.

Utbildning
efter dina behov

Utbildning efter dina behov

Teoretisk och praktisk hantering av utrustning såsom ventiler, manöverdon, reglerventiler, säkerhetsventiler och flödesmätare är en väsentlig kunskap för ökad säkerhet och produktivitet.

Genom att i förväg ta del av information om just er process och era behov av kunskap blir varje kurs genomförd med rätt innehåll och med för er maximal nytta. Genomförandet blir kompakt och ekonomiskt.

Deltagarna kan delas upp för två eller fler kurstillfällen för mesta utbyte och för att alltid finnas tillgängliga på arbetsplatsen med beredskap för det oväntade.

Utbildningen är lätt att ta till sig och är direkt anpassad för behoven i den egna processen. Vi når alla samtidigt med samma utbildning. Diskussioner och lösningar utgår alltid från den egna processen.

VENTILER
AUTOMATISERADE VENTILER
REGELRING-SÄKERHET-AUTOMATION
FLÖDESMÄTNING
KUNDANPASSADE KURSER INOM VENTILER OCH FLÖDE

På dina villkor

Deltagarna kan delas upp för två eller fler kurstillfällen för mesta utbyte och för att alltid finnas tillgängliga på arbetsplatsen med beredskap för det oväntade.

Utbildningen är lätt att ta till sig och är direkt anpassad för behoven i den egna processen. Vi når alla samtidigt med samma utbildning. Diskussioner och lösningar utgår alltid från den egna processen.

VENTILER
AUTOMATISERADE VENTILER
REGELRING-SÄKERHET-AUTOMATION
FLÖDESMÄTNING
KUNDANPASSADE KURSER INOM VENTILER OCH FLÖDE

© Copyright - LT Teknik & Ventil AB | info@ltventil.se | +46 707 207742